Cennik usług standardowych

Wysokość opłaty za nasze usługi jest ustalana w drodze indywidualnych negocjacji z klientem. Największy wpływ na jej wysokość mają liczba dokumentów księgowych oraz zatrudnionych pracowników.

Ewidencja księgowa:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych (do 60 dokumentów) - 500 zł (615 zł z VAT)
  • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów bez VAT (do 20 dokumentów) - 80 zł (98,40 zł z VAT)
  • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów z VAT (do 20 dokumentów) - 100 zł (123 zł z VAT)
  • ryczałt ewidencjonowany bez VAT (do 20 dokumentów) - 60 zł (73,80 zł z VAT)
  • ryczałt ewidencjonowany z VAT (do 20 dokumentów) - 80 zł (98,40 zł z VAT)
  • karta podatkowa - 60 zł (73,80 zł z VAT)

Cena zawiera: pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej, prowadzenie wymaganych ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz przebiegu pojazdu, ustalanie należnych zaliczek w zakresie podatku dochodowego, stałe rozliczenia z ZUS i US przedsiębiorców, reprezentacja Klienta przed Urzędem Skarbowym oraz ZUS-em.


Sporządzenie sprawozdania finansowego - od 300 zł (369 zł z VAT)

Roczne zeznania podatkowe - od 20 zł (24,60 zł z VAT):

Rozliczenia płacowe:

  • zryczałtowana cena za jednego pracownika - 20 zł (24,60 zł z VAT)

Zlecenia,które wykraczają poza zakres objęty opłatą ryczałtową są dodatkowo płatne. Dokładna cena zostanie ustalona podczas bezpośredniej rozmowy z Klientem.