Usługi

Biuro Rachunkowe PONDERA oferuje:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (handlowych) więcej>>
  • prowadzenie księgi rachunkowej
  • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (VAT)
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • sporządzanie deklaracji podatkowych
  • sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych
  • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów więcej>>
  • pomoc w ustaleniu optymalnej formy opodatkowania dochodów
  • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (VAT)
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
  • sporządzanie deklaracji podatkowych
  • ustalanie należnych zaliczek w zakresie podatku dochodowego
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów ryczałtu i karty podatkowej dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą więcej>>
  • pomoc w ustaleniu optymalnej formy opodatkowania przychodów
  • prowadzenie ewidencji przychodów
  • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (VAT)
  • prowadzenie wykazu środków trwałych i wyposażenia
  • sporządzanie deklaracji podatkowych
  • ustalanie należnych zaliczek w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego
 • prowadzenie rejestrów dla celów VAT więcej>>
  • prowadzenie ewidencji zakupów towarów i usług, w tym transakcji wewnątrzwspólnotowych
  • prowadzenie ewidencji sprzedaży towarów i usług, w tym transakcji wewnątrzwspólnotowych
  • sporządzanie deklaracji podatkowych (VAT-7, VAT-7K, VAT-UE)
  • sporządzanie sprawozdań INTRASTAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzanie deklaracji VAT/PIT/CIT
 • kompleksową obsługa rozliczeń z ZUS więcej>>
  • zgłaszanie przedsiębiorców do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
  • zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego pracowników
  • prowadzenie rozliczeń składek ZUS przedsiębiorców
  • sporządzanie deklaracji i raportów ZUS
 • obsługę płacową więcej>>
  • sporządzanie list płac z umów o pracę
  • sporządzanie list płac z umów cywilnoprawnych
  • sporządzanie druków ZUS RMUA
  • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych
  • sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11)
  • sporządzanie rocznego obliczenia podatku (PIT-4R)
 • inne usługi więcej>>
  • sporządzanie analiz finansowych i raportów
  • kontrola finansowa prowadzonych przez przedsiębiorców projektów
  • prowadzenie korespondencji urzędowo - biznesowej
  • weryfikacja ksiąg i wyprowadzanie zaległości
  • pomoc przy otwieraniu nowej działalności
  • przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do założenia firmy oraz złożenie ich we właściwych urzędach
  • pomoc i konsultacje w bieżących sprawach na każdym etapie działania firmy
  • pomoc przy likwidacji działalności
  • według indywidualnych potrzeb Klienta usługi niestandardowe